Kontakt

Jak nas znaleźć...

Zespół Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej

Adres: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 (pokój 409), 60-965 Poznań, e-mail: ciritt@put.poznan.pl

Google Maps

mgr inż. Paulina Szewczyk, Dyrektor CIRiTT PP
e-mail: paulina.szewczyk@put.poznan.pl
tel. 61 665 3794

mgr Robert Utrecht, Specjalista ds. komercjalizacji i transferu technologii
e-mail: robert.utrecht@put.poznan.pl
tel. 61 647 5871

mgr Bartosz Gera, Starszy specjalista, radca prawny (Zespół Radców Prawnych)
e-mail: bartosz.gera@put.poznan.pl
tel. 61 647 5864